ADIL Scholar
Search
⌃K

Stats

Setiap Axie memiliki 4 Stat, Health, Morale, Skill dan Speed
  • Health (HP) : Total health axie yang akan habis ketika terkena damage musuh
  • Morale : Morale meningkatkan kemungkinan critical strike.
  • Skill : Skill berfungsi menambah damage ketika melakukan combo. Kalkulasi perhitungannya (card attack*skill)/500
  • Speed : Speed berfungsi untuk menentukan axie mana yang akan menyerang terlebih dahulu. Semakin tinggi speed axie maka akan mendapatkan urutan pertam ketika menyerang.